కరివేపాకు అద్బుతాలు

కరివేపాకులు మంచి సుగంధభరితమైనవి ఇవి వంటకు మంచి రుచిని అందజేస్తాయి . రుచి మాత్రమే కాదు వీటిలో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి అయినప్పటికీ ఇవి కూరల్లో వచ్చినప్పుడు మనం తీసి పరేస్తాం.కానీ వీటి గురించి తెలిస్తే మనం ఆశ్చర్య పోవాల్సిందే కరివేపాకు మనం రోజు పొద్దున్న నాలుగు రెమ్మలు తినడం ద్వారా మనకు చాలా... Read more