ఇకపై WhatsApp Web కి తాళం వేయొచ్చు.

ఇకపై WhatsApp Web కి తాళం వేయొచ్చు.


సోషల్ మీడియాలో అత్యధికంగా యూజర్లు కలిగి ఉన్న యాప్లలో వాట్సప్ ఒకటి.


వాట్సాప్ తమ కస్టమర్లకు భద్రతా మరియు గోప్యత విషయం లో మరొక్క ఫీచర్ నీ అందుబాటులో ఉంచింది.

ప్రస్తుతం వాడుతున్న వాట్సప్ వెబ్ కి వాట్సప్ మొబైల్ అప్లికేషన్ లా స్క్రీన్ లాక్ వంటి సదుపాయం లేదు.


ఇకపై వాట్సప్ వెబ్ వాడుతున్న యూజర్లకు స్క్రీన్ లాక్ ఫీచర్ను తీసుకువచ్చింది. అయితే ఇది వాట్సప్ వెబ్ బీటా ప్రోగ్రామ్ లో చేరిన వారికి అందుబాటులో ఉంటుంది.


దీన్ని ఎనబుల్ చేసుకుంటే మొబైల్ ఆప్ మాదిరి పాస్వర్డ్ నీ ఎంటర్ చేస్తే నే ఓపెన్ అవుతుంది.ఒక వేళ మర్చిపోతే లాగౌట్ చేసి .మళ్ళీ qr code నీ స్కాన్ చేసి వాడాల్సి ఉంటుంది. అంటే password లేనిది చాటింగ్ మరియు మెసేజింగ్ లు చేయరాదు. మన సంభాషణల గోప్యత మరియు భద్రత ను కాపాడుకోవడానికి ఈ ఫీచర్ నీ తీసుకువచ్చింది.. త్వరలోనే ఈ ఫీచర్ ను అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా ప్రయత్నిస్తుంది మెటా .

Related Posts

2,838 Comments

  1. I highly advise stay away from this platform. My own encounter with it has been purely disappointment along with suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a trustworthy service to fulfill your requirements.

  2. I highly advise stay away from this site. The experience I had with it has been purely dismay and doubts about scamming practices. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out an honest service to meet your needs.

  3. I urge you stay away from this platform. The experience I had with it has been nothing but disappointment as well as doubts about scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, seek out an honest platform for your needs.

  4. I strongly recommend stay away from this site. My own encounter with it has been nothing but dismay and concerns regarding deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, seek out a more reputable platform to fulfill your requirements.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *