మొక్కల నుంచి సరికొత్త ఇన్సులిన్ తయారీ

మొక్కల నుంచి సరికొత్త ఇన్సులిన్ తయారీ.
సహజ సిద్ధమైన పద్ధతిలోనే రక్తంలోని చక్కర స్థాయిలను సమర్ధవంతంగా నియంత్రించే ఇన్సులిన్ ను లెట్యూస్ అనే ఒక రకం ఆకుకూర మొక్క నుంచి ఉత్పత్తి చేసే విధానాన్ని అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేశారు.
ప్రయోగం.
మానవ ఇన్సులిన్ జన్యువులను “లెట్యుస్” అనే ఒక కూర మొక్క జెన్యూ రాశిలోకి చొప్పిoచ్చరు. వాటి విత్తనాలలో
ఉద్భవించిన మొక్కలన్ని ఇన్సులిన్ ను ఉత్పత్తి చేయడం ప్రారంభించాయి.
ఫలితం:
1)సహజ సిద్ధంగా ఇన్సులిన్ మూడు రకాల peptides నీ కలిగి ఉంటుంది .
2)దశాబ్దాలుగా ప్రయోగశాలలో తయారు చేస్తున్న ఇన్సులిన్ లో రెండు peptides మాత్రమే ఉంటున్నాయి
అయితే కొత్తగా ఉత్పత్తి చేస్తున్న ఈ మొక్క నుండి సంపూర్ణమైన మూడు peptides ఉత్పత్తి కావడం వీటి యొక్క ముఖ్య విశేషం.
ఈ కారణంగా వీటిని నోటితో తీసుకున్న ఇబ్బందేమీ ఉండదు అది సురక్షితంగా పేగుల్లోకి ఆ తర్వాత కాలయానికి చేరుకుని రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలను సమర్థవంతంగా నియంత్రిస్తుంది.

Related Posts

68 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *